Data Dictionary

Column Type Label شرح
شرح text
*1363 numeric
*1364 numeric
1365 numeric
*1366 numeric
1367 numeric
1368 numeric
1369 numeric
*1370 numeric
*1371 numeric
1372 numeric
*1373 numeric
*1374 numeric
*1375 numeric
1376 numeric
1377 numeric
1378 numeric
1379 numeric
1380 numeric
1381 numeric
1382 numeric
1383 numeric
1384 numeric
1385 numeric
1386 numeric
1387 numeric
1388 numeric
1389 numeric
1390 numeric
1391 numeric
1392 numeric
1393 numeric
1394 numeric
1395 numeric
1396 numeric
1397 numeric
1398 numeric
1399 numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 6 اکتبر 2023
ایجاد شده 6 اکتبر 2023
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

https://www.amar.org.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/agentType/ViewType/PropertyTypeID/2050 مجموعه‌ داده‌های ما عمدتا به طور دستی تمیز می شوند، بنابراین احتمال خطای انسانی در آنها وجود دارد. در صورت برخورد با خطاهای احتمالی لطفا با ما تماس بگیرد.

ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned