آمار صادرات شیرخشک - ۱۴۰۰

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «آمار صادرات شیرخشک - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل آمار صادرات شیرخشک - ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «آمار صادرات شیرخشک - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر اتاق بازرگانی،صنایع، معادن، و کشاورزی طهران
سایت ناشر https://www.tccim.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned XLSX table.