اعتبارات دستگاه های اجرایی ذیل دستگاه سیاستگذار - ۱۴۰۲

این داده از جدول ۷ در صفحات ۲ تا ۲ از گزارش «اعتبارات دستگاه های اجرایی ذیل دستگاه سیاستگذار - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل اعتبارات دستگاه های اجرایی ذیل دستگاه سیاستگذار - ۱۴۰۲
توضیح

این داده از جدول ۷ در صفحات ۲ تا ۲ از گزارش «اعتبارات دستگاه های اجرایی ذیل دستگاه سیاستگذار - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1402
تاریخ پایان (ایرانی) 1402
ناشر آرشیو اینترنت
سایت ناشر https://web.archive.org/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned XLSX table.