برآورد تملک دارایی های مالی - ۱۴۰۲

این داده از جدول ۸ در صفحات ۳ تا ۳ از گزارش «برآورد تملک دارایی های مالی - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل برآورد تملک دارایی های مالی - ۱۴۰۲
توضیح

این داده از جدول ۸ در صفحات ۳ تا ۳ از گزارش «برآورد تملک دارایی های مالی - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1402
تاریخ پایان (ایرانی) 1402
ناشر آرشیو اینترنت
سایت ناشر https://web.archive.org/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned XLSX table.