جدول کلان منابع استانی - ۱۴۰۲

این داده از جدول ۱۰ در صفحات ۵ تا ۵ از گزارش «جدول کلان منابع استانی - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل جدول کلان منابع استانی - ۱۴۰۲
توضیح

این داده از جدول ۱۰ در صفحات ۵ تا ۵ از گزارش «جدول کلان منابع استانی - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1402
تاریخ پایان (ایرانی) 1402
ناشر آرشیو اینترنت
سایت ناشر https://web.archive.org/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.