آمار مرگ و میر بر اثر سرطان - ۲۰۲۲

این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «آمار مرگ و میر بر اثر سرطان - ۲۰۲۲» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل آمار مرگ و میر بر اثر سرطان - ۲۰۲۲
توضیح

این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «آمار مرگ و میر بر اثر سرطان - ۲۰۲۲» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر سازمان بهداشت جهانی
سایت ناشر https://www.who.int/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned Excel table.