خانوارهای کشور برحسب برخورداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در محل سکونت به تفکیک نقاط شهری و روستایی در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل خانوارهای کشور برحسب برخورداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در محل سکونت به تفکیک نقاط شهری و روستایی در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1387
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.