بزرگترین شرکای تجاری ایران از لحاظ ارزش صاردات کالاهای غیرنفتی در سال ۱۳۸۹ (بدون احتساب میعانات گازی)

این داده از صفحه ۱۵، گزارش مدیران ارشد بر اساس آمار کارشناسی نشده گمرک سال ۱۳۸۹، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل بزرگترین شرکای تجاری ایران از لحاظ ارزش صاردات کالاهای غیرنفتی در سال ۱۳۸۹ (بدون احتساب میعانات گازی)
توضیح

این داده از صفحه ۱۵، گزارش مدیران ارشد بر اساس آمار کارشناسی نشده گمرک سال ۱۳۸۹، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1389
تاریخ پایان (ایرانی) 1389
ناشر سازمان توسعه تجارت ایران
سایت ناشر http://www.tpo.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.