اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 26 مارس 2018
ایجاد شده 26 مارس 2018
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

ماخذ - آمار كارشناسی نشده گمرک جمهوری اسلامی ایران

ناشر سازمان توسعه تجارت ایران
سایت ناشر http://www.tpo.ir/
منبع

http://www.tpo.ir/uploads/modiran_arshad_91_5118.pdf

زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده