شاخص‌های نیروی کار به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل شاخص‌های نیروی کار به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1392
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.