فهرست ایستگاه‌های کنترل کیفیت هوای تهران به تفکیک مناطق تهران در سال ۱۳۹۶

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل فهرست ایستگاه‌های کنترل کیفیت هوای تهران به تفکیک مناطق تهران در سال ۱۳۹۶
توضیح

این داده از سایت رسمی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر شرکت کنترل کیفیت هوای تهران
سایت ناشر http://air.tehran.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an HTML table.