لیست ایستگاه‌های کنترل کیفیت هوا در کل کشور در شهریور سال ۱۳۹۶

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل لیست ایستگاه‌های کنترل کیفیت هوا در کل کشور در شهریور سال ۱۳۹۶
توضیح

این داده از سایت رسمی شرکت کنترل کیفیت هوا گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر شرکت کنترل کیفیت هوای تهران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from and Excel file.