لیست ایستگاه‌های کنترل کیفیت هوا در کل کشور در شهریور سال ۱۳۹۶

این داده از سایت رسمی شرکت کنترل کیفیت هوا گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل لیست ایستگاه‌های کنترل کیفیت هوا در کل کشور در شهریور سال ۱۳۹۶
توضیح

این داده از سایت رسمی شرکت کنترل کیفیت هوا گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر شرکت کنترل کیفیت هوای تهران
سایت ناشر http://www.cbi.ir
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.