لیست بانک‌های موجود در ایران در سال ۱۳۹۶

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل لیست بانک‌های موجود در ایران در سال ۱۳۹۶
توضیح

این داده از سایت رسمی بانک مرکزی ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.