لیست بانک‌های موجود در ایران در سال ۱۳۹۶

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل لیست بانک‌های موجود در ایران در سال ۱۳۹۶
توضیح

این داده از سایت رسمی بانک مرکزی ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.