تعداد و مدل ایستگاه‌های پایش كیفی هوای محیط زیست كل كشور سال ۱۳۹۴

این داده از سایت رسمی سازمان حفاظت محیط زیست گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد و مدل ایستگاه‌های پایش كیفی هوای محیط زیست كل كشور سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از سایت رسمی سازمان حفاظت محیط زیست گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر سازمان حفاظت محیط زیست
سایت ناشر https://www.doe.ir/Portal/Home/default.aspx
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.