فهرست دریافت کنندگان (اشخاص حقیقی) ارز نیمایی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ از بانک مرکزی ایران

این داده از سایت رسمی بانک مرکزی ایران گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل فهرست دریافت کنندگان (اشخاص حقیقی) ارز نیمایی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ از بانک مرکزی ایران
توضیح

این داده از سایت رسمی بانک مرکزی ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر https://www.cbi.ir/showitem/19020.aspx
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.