گزارش دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ به منظور بازپرداخت اقساط

این داده از سایت رسمی بانک مرکزی ایران گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل گزارش دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ به منظور بازپرداخت اقساط
توضیح

این داده از سایت رسمی بانک مرکزی ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر https://cbi.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.