میزان باسوادی جمعیت ۶ ساله و بیشتر کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل میزان باسوادی جمعیت ۶ ساله و بیشتر کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1365
تاریخ پایان (ایرانی) 1390
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.