اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 26 مارس 2018
ایجاد شده 26 مارس 2018
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

به دلیل موجود نبودن لینک داده در زمان انتشار، آرشیو پایگاه داده باز ایران به عنوان منبع این داده مشخص شده است. توضیح برای ستون "پرداختها – بودجه عمومی – هزینه – حقوق و مزایای مستمر" ستون حقوق و مزایای مستمر شامل حقوق و مزایای مستمر اعم از حقوق، انواع فوق العاده‌های مستمر، حق عائله‌مندی و اولاد، پاداش پایان سال (عیدی) شاغلین و كسور بازنشستگی و حق بیمه و حق درمان سهم دولت (كارفرما) مربوط به كاركنان رسمی و پیمانی است و تغییر دراعتبار هر استان منوط به پیشنهاد استاندار و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی است. اعتبارات مندرج در این جدول، در قالب موارد و اولویت‌های تعیینی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قابل اجراست.

ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
سایت ناشر http://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=0c1adeb9-d144-46a3-9e5e-ced7504c23b3
منبع

http://iod.dataset.s3.amazonaws.com/Sources/IOD082.pdf

زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده