دانشجويان مرد دوره‌های مختلف تحصيلی موسسات آموزش عالی برحسب رشته‌ تحصيلی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۷

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل دانشجويان مرد دوره‌های مختلف تحصيلی موسسات آموزش عالی برحسب رشته‌ تحصيلی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۷
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1386
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
دامنه جغرافیایی
  • ملی
  • شهرستان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.