مراكز درمانی فعال در بخش خصوصی دامپزشكی كشور به تفكيک استان در سال ١٣٩٤

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل مراكز درمانی فعال در بخش خصوصی دامپزشكی كشور به تفكيک استان در سال ١٣٩٤
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.