تولید گاز طبیعی کشورهای جهان طی سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۸

این داده برگرفته از جدول صفحه ۳۲۶ و ۳۲۷، آمارنامه مصرف فراورده‌های نفتی انرژی‌زا در سال ۱۳۹۷ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تولید گاز طبیعی کشورهای جهان طی سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۸
توضیح

این داده برگرفته از جدول صفحه ۳۲۶ و ۳۲۷، آمارنامه مصرف فراورده‌های نفتی انرژی‌زا در سال ۱۳۹۷ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1388
تاریخ پایان (ایرانی) 1903
ناشر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
سایت ناشر https://www.niopdc.ir/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.