گاز طبیعی عرضه شده به بازار جهان برحسب منطقه از ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸

این داده از جدول ۱۳-۲۴ در صفحه ۹۰۲ از گزارش «گاز طبیعی عرضه شده به بازار جهان برحسب منطقه از ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل گاز طبیعی عرضه شده به بازار جهان برحسب منطقه از ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۱۳-۲۴ در صفحه ۹۰۲ از گزارش «گاز طبیعی عرضه شده به بازار جهان برحسب منطقه از ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1379
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.