تعداد و ظرفیت ترانسفورماتورهای شبکه توزیع از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۸

این داده برگرفته از جدول صفحه ۲۴ "۵۳ سال صنعت برق ایران در آیینه آمار - ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۸" است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد و ظرفیت ترانسفورماتورهای شبکه توزیع از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۸
توضیح

این داده برگرفته از جدول صفحه ۲۴ "۵۳ سال صنعت برق ایران در آیینه آمار - ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۸" است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1357
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر وزارت نیرو
سایت ناشر https://www.moe.gov.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.