تعداد سینماها و تماشاگران فیلم‌های سینمایی از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۹۱

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل تعداد سینماها و تماشاگران فیلم‌های سینمایی گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد سینماها و تماشاگران فیلم‌های سینمایی از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۹۱
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل تعداد سینماها و تماشاگران فیلم‌های سینمایی گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1348
تاریخ پایان (ایرانی) 1391
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.