تعداد شعبه‌‌های فعال دادگاه‌ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد شعبه‌‌های فعال دادگاه‌ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1375
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.