تعداد باسوادان بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی در بین سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۰

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد باسوادان بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی در بین سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۰
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1345
تاریخ پایان (ایرانی) 1390
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.