تعداد آزمایش‌های انجام شده ویروس کرونا در ایران از تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۸ تا ۱۵ مهر ۱۳۹۹

این داده از سایت رسمی Our World in Data گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل تعداد آزمایش‌های انجام شده ویروس کرونا در ایران از تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۸ تا ۱۵ مهر ۱۳۹۹
توضیح

این داده از سایت رسمی Our World in Data گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر جهان ما در داده‌ها
سایت ناشر https://ourworldindata.org/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.