اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 8 اکتبر 2020
ایجاد شده 8 اکتبر 2020
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
ناشر جهان ما در داده‌ها
سایت ناشر https://ourworldindata.org/coronavirus-testing#does-your-data-reflect-retrospective-updates-made-by-the-source
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده