تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان بر اساس تقسيمات كشوری از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۵

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان بر اساس تقسيمات كشوری از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۵
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1345
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
دامنه جغرافیایی
  • شهرستان
  • بخش
  • دهستان
  • شهر
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.