تعداد واحد‌های مسکونی به تفکیک نوع طرح پروژه در شهرهای جدید در سال ۱۳۹۲

این داده از جدول شماره ۴۸ صفحه ۳۲۴ گزارش شناخت، مستندسازی و ارزیابی مسکن مهر از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد واحد‌های مسکونی به تفکیک نوع طرح پروژه در شهرهای جدید در سال ۱۳۹۲
توضیح

این داده از جدول شماره ۴۸ صفحه ۳۲۴ گزارش شناخت، مستندسازی و ارزیابی مسکن مهر از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1392
ناشر وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
سایت ناشر http://www.mrud.ir
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.