تعداد واحد‌های مسکونی به تفکیک نوع طرح پروژه در شهرهای جدید در سال ۱۳۹۲

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد واحد‌های مسکونی به تفکیک نوع طرح پروژه در شهرهای جدید در سال ۱۳۹۲
توضیح

این داده از جدول شماره ۴۸ صفحه ۳۲۴ گزارش شناخت، مستندسازی و ارزیابی مسکن مهر از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1392
ناشر وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
سایت ناشر http://www.mrud.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.