تعداد واحدهای مسكونی به تفكیک نوع طرح پروژه در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر در سال ۱۳۹۲

این داده از جدول شماره ۴۶ صفحه ۳۲۲ گزارش شناخت، مستندسازی و ارزیابی برنامه مسكن مهر از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد واحدهای مسكونی به تفكیک نوع طرح پروژه در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر در سال ۱۳۹۲
توضیح

این داده از جدول شماره ۴۶ صفحه ۳۲۲ گزارش شناخت، مستندسازی و ارزیابی برنامه مسكن مهر از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1392
ناشر وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
سایت ناشر http://www.mrud.ir
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.