تعداد پروژه‌های مسكن مهر به تفكیک گروه شهری در ابتدای بهمن ۱۳۹۲

این داده از جدول شماره ۴۱ صفحه ۳۱۷ گزارش شناخت، مستندسازی و ارزیابی برنامه مسكن مهر از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد پروژه‌های مسكن مهر به تفكیک گروه شهری در ابتدای بهمن ۱۳۹۲
توضیح

این داده از جدول شماره ۴۱ صفحه ۳۱۷ گزارش شناخت، مستندسازی و ارزیابی برنامه مسكن مهر از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1392
ناشر وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
سایت ناشر http://www.mrud.ir
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.