تعداد واحدهای مسكونی به تفكیک نوع طرح پروژه در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در سال ۱۳۹۲

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد واحدهای مسكونی به تفكیک نوع طرح پروژه در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در سال ۱۳۹۲
توضیح

این داده از جدول شماره ۴۷ صفحه ۳۲۳ گزارش شناخت، مستندسازی و ارزیابی برنامه مسكن مهر از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1392
ناشر وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
سایت ناشر http://www.mrud.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.