تعداد واحدهای مسكونی به تفكیک نوع طرح پروژه در شهرهای جدید در سال ۱۳۹۲

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد واحدهای مسكونی به تفكیک نوع طرح پروژه در شهرهای جدید در سال ۱۳۹۲
توضیح

این داده از جدول شماره ۴۸ صفحه ۳۲۴ گزارش شناخت، مستندسازی و ارزیابی برنامه مسكن مهر از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1392
ناشر وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
سایت ناشر http://www.mrud.ir
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.