تعداد حادثه دیدگان شغلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی برحسب گروه‌های سنی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد حادثه دیدگان شغلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی برحسب گروه‌های سنی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۵-۴ در صفحه ۱۰۲ آمارنامه وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی سال۱۳۹۷ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
دامنه جغرافیایی
  • ملی
  • استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.