تعداد حادثه دیدگان شغلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی برحسب گروه‌های سنی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷

این داده برگرفته از جدول ۵-۴ در صفحه ۱۰۲ آمارنامه وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی سال۱۳۹۷ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد حادثه دیدگان شغلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی برحسب گروه‌های سنی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۵-۴ در صفحه ۱۰۲ آمارنامه وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی سال۱۳۹۷ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.