آمار رسمی کرونا در ایران (مبتلایان،‌ فوتی‌ها،‌بهبود یافته‌ها) از تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۸ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

این داده برگرفته از جداول چاپ شده روزانه در سایت ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و سایت وزارت بهداشت است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل آمار رسمی کرونا در ایران (مبتلایان،‌ فوتی‌ها،‌بهبود یافته‌ها) از تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۸ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
توضیح

این داده برگرفته از جداول چاپ شده روزانه در سایت ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و سایت وزارت بهداشت است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سایت ناشر http://www.behdasht.gov.ir
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.