آمار رسمی کرونا در ایران (مبتلایان،‌ فوتی‌ها،‌بهبود یافته‌ها) از تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۸ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل آمار رسمی کرونا در ایران (مبتلایان،‌ فوتی‌ها،‌بهبود یافته‌ها) از تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۸ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
توضیح

این داده برگرفته از جداول چاپ شده روزانه در سایت ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران از وزارت بهداشت است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
ناشر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سایت ناشر http://www.behdasht.gov.ir
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.