سری زمانی یکساله متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کل کشور از خرداد ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل سری زمانی یکساله متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کل کشور از خرداد ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ها به صورت دستی از یک جدول PDF اسکن شده تایپ شده است.