سرانه مصرف انرژی‌های اولیه در سال ۲۰۱۸

این داده برگرفته از جدول صفحه ۳۱۰ و ۳۱۱، آمارنامه مصرف فراورده‌های نفتی انرژی‌زا در سال ۱۳۹۷ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل سرانه مصرف انرژی‌های اولیه در سال ۲۰۱۸
توضیح

این داده برگرفته از جدول صفحه ۳۱۰ و ۳۱۱، آمارنامه مصرف فراورده‌های نفتی انرژی‌زا در سال ۱۳۹۷ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1903
ناشر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
سایت ناشر https://www.niopdc.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.