تعداد پاسگاه‌های پلیس راه، پایگاه‌های اورژانس و امداد نجات جاده‌ا‌ی در سطح کشور تا پایان سال ۱۳۹۴

این داده از سالنامه آماری ۱۳۹۴،‌ فصل پنجم - امور ایمنی و ترافیک،‌ جدول ۵-۱-۱ از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد پاسگاه‌های پلیس راه، پایگاه‌های اورژانس و امداد نجات جاده‌ا‌ی در سطح کشور تا پایان سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از سالنامه آماری ۱۳۹۴،‌ فصل پنجم - امور ایمنی و ترافیک،‌ جدول ۵-۱-۱ از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
سایت ناشر http://www.mrud.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.