برآورد جمعیت کودکان ۱۷ـ۱۰ساله بر حسب جنس به تفکیک وضع فعالیت اقتصادی از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل برآورد جمعیت کودکان ۱۷ـ۱۰ساله بر حسب جنس به تفکیک وضع فعالیت اقتصادی از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ها به صورت دستی از یک جدول PDF اسکن شده تایپ شده است.