اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 26 مارس 2018
ایجاد شده 26 مارس 2018
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

توضیح دوره تحصیلی - برای محصلان دوره تحصیلی و برای غیر محصلان آخرین مدرک پایان دوره تحصیلی در نظر گرفته شده است.

ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
منبع

https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1394/n_ank_94.pdf

زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده