Data Dictionary

Column Type Label شرح
خصوصیات text
گروه - معتاد - تعداد numeric
گروه - معتاد - درصد numeric
گروه - فرد سالم - تعداد numeric
گروه - فرد سالم - درصد numeric
پی مقدار numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 28 فوریهٔ 2020
ایجاد شده 28 فوریهٔ 2020
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

دستجردی، محقق این پژوهش، در جدول ۱۰ - ۲ به بررسی ارتباط بین انواع سوء‌استفاده در دوران کودکی و مصرف مواد در جوانی و بزرگسالی می‌پردازد. این کتاب توسط انتشارات آشیان به چاپ رسیده است.

سایت ناشر http://www.nlai.ir/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده