توزیع فراوانی و درصد آزار جسمی گزارش شده توسط دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان‌های استان تهران در سال ۱۳۸۵

این داده برگرفته از کتاب خشونت علیه کودکان در ایران نوشته سعید مدنی در سال ۱۳۸۹، صفحه ۸۸، جدول ۱۱ - ۲ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل توزیع فراوانی و درصد آزار جسمی گزارش شده توسط دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان‌های استان تهران در سال ۱۳۸۵
توضیح

این داده برگرفته از کتاب خشونت علیه کودکان در ایران نوشته سعید مدنی در سال ۱۳۸۹، صفحه ۸۸، جدول ۱۱ - ۲ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1385
تاریخ پایان (ایرانی) 1385
ناشر سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی
سایت ناشر http://www.nlai.ir/
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.