Data Dictionary

Column Type Label شرح
group text
percent change 1390 to 1389 numeric
percent change 1389 to 1388 numeric
percent change 1388 to 1387 numeric
percent change 1387 to 1386 numeric
percent change 1386 to 1385 numeric
percent change 1385 to 1384 numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 26 مارس 2018
ایجاد شده 26 مارس 2018
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

سال پایه = ۱۳۸۳ منابع داده‌های مربوط به سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ به ترتیب از لینک‌های زیر استخراج شده است. ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ ۱۳۸۵

ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
منبع

http://www.cbi.ir/page/10057.aspx

زبان انگلیسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده