مراكز ارائه دهنده مراقبت‌های اوليه بهداشتی در سال ۱۳۹۴ در استان‌ها

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل مراكز ارائه دهنده مراقبت‌های اوليه بهداشتی در سال ۱۳۹۴ در استان‌ها
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.