رتبه بندی استان های کشور بر اساس درصد سهم مصرف بنزین موتور از مصرف کل کشور در سال ۱۳۹۷

این داده برگرفته از جدول صفحه ۱۲۹، آمارنامه مصرف فراورده‌های نفتی انرژی‌زا در سال ۱۳۹۷ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل رتبه بندی استان های کشور بر اساس درصد سهم مصرف بنزین موتور از مصرف کل کشور در سال ۱۳۹۷
توضیح

این داده برگرفته از جدول صفحه ۱۲۹، آمارنامه مصرف فراورده‌های نفتی انرژی‌زا در سال ۱۳۹۷ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1903
ناشر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
سایت ناشر https://www.niopdc.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.