برآورد نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب گروه‌های سنی به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۸۹

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل برآورد نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب گروه‌های سنی به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۸۹
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1389
تاریخ پایان (ایرانی) 1389
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.