درصد ثروتمندترین به فقیرترین جمعیت كل كشور و مناطق شهری در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل درصد ثروتمندترین به فقیرترین جمعیت كل كشور و مناطق شهری در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1380
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from and Excel file.