فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی (دلار ۴۲۰۰ تومان) به منظور بازپرداخت اقساط و واردات کالا و خدمات طی بازه زمانی ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ (ارزش تقریبی به دلار)

این داده از سایت رسمی بانک مرکزی ایران گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی (دلار ۴۲۰۰ تومان) به منظور بازپرداخت اقساط و واردات کالا و خدمات طی بازه زمانی ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ (ارزش تقریبی به دلار)
توضیح

این داده از سایت رسمی بانک مرکزی ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر https://www.cbi.ir/showitem/20238.aspx
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Dataset extracted from and Excel file