آمار تولید گوشت قرمز (انواع دام) در ایران و سرانه تولید گوشت از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۸

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل آمار تولید گوشت قرمز (انواع دام) در ایران و سرانه تولید گوشت از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۸
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1347
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.