آمار تولید گوشت قرمز (انواع دام) در ایران و سرانه تولید گوشت از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۸

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل آمار تولید گوشت قرمز (انواع دام) در ایران و سرانه تولید گوشت از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۸
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1347
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Dataset extracted from and Excel file